Blikkenslager fasade

Blikkenslager
fasade

Blikkenslager fasade

Vi arbeider med tynnplater og tynnplateproduksjon, samt utfører kledning av fasader i ulike typer metall. Vi produserer og monterer alle typer beslag og detaljer til fasader, og sikrer et resultat som alle parter er fornøyde med. Herunder også oppbygging og tekking.

Vi er behjelpelige med både råd og tips når du skal velge løsning, materiale og farge.

Det er viktig for oss at vi får være med på prosjektet i en tidlig fase, slik at vi blir med på hele reisen. På denne måten når vi en ferdigstillelse som ikke bare harmonerer opp mot budsjett, men også tilfredsstiller kundens ønsker 100 %. Vi jobber med 3D-modeller, bistår i kalkyleoppsett og lager modelltegninger av ønsket resultat som vi viser til kunden i en tidlig fase.

Ved at vi bistår i prosjekteringen med arkitekt, byggherre og kunden, finner vi de perfekte løsningene. Dette resulterer også i kortere byggetid, og sparer penger for begge parter. På denne måten kan vi også forutse eventuelle utfordringer på forhånd, og dermed løse de før de oppstår.

Kontakt oss