Service

Service fasade

Service fasade

Uansett hvor bra kvalitet det er på fasaden, kan det likevel oppstå uforutsette ulykker eller skader. Det kan også hende at man ønsker å skifte ut defekte element eller gjøre andre justeringer på den eksisterende fasaden.

Sammen kan vi bli enig om en serviceavtale der vi går over fasadene, gjør rent og påser at fasaden holder seg pen ut forventet levetid. Hyppighet og andre detaljer kan avtales etter kundens behov.

Kontakt oss