Prosjekt

Verftsgata 2

Fakta om prosjektet

Prosjekttype: Næringsbygg
Areal: 15.700 kvm
Byggherre: Verftsgaten 2 AS v/Prora Eiendom AS
Totalentreprenør: HENT
Totalentreprisekontrakt: 300 millioner kroner
Totale prosjektkostnader: 550 millioner kroner
Arkitekt: ARC Arkitekter, Trondheim
Landskapsarkitekt: Agraff
Rådgivere: RI Geoteknikk, miljø og BREEAM: Multiconsult l RIB, VVs og Energi: Sweco l RIBR/RI Akustikk: Cowi

Involverte i prosjektet

Arkitekt: ARC Arkitekter
Entrepenør: HENT AS

"Adressabygget"

ARC Arkitekter har prosjektert et kontor og forretningsbygg på Verftsgata 2 ved Bakke bro. Bygget på 6-etasjer er i tråd med reguleringsplanen som ble vedtatt i 2008. Prosjektet består av 3 kontorvolumer tverrstilt på elva.

I bakkant mot Dokkgata er kontorvolumene sammenkoblet og trappet ned til en etasje for å tilpasse seg dimensjonen på eksisterende bebyggelse. Mellomrommet mellom kontorvolumene er overdekket av glasstak. Et av gårdsrommene benyttes som felles kantine og et gårdsrom er sosial sone for Adresseavisa, byggets største leietager.

Materialbruken er tegl, kobber og stående lektepanel. Både materialbruk, proporsjonering og volumoppbyging er utledet av konteksten som bygget inngår i.