Takhatt og pipetekking

Takhatt og
pipetekking

Takhatt og pipetekking

Takhatten har som funksjon å tette rundt rør gjennom taket. Dette kan være avsug fra kjøkken, våtrom eller utlufting for kloakk. Vi produserer og monterer disse i henhold til kundens ønsker.

Mye nedbør kan føre til at murpiper trekker inn vann og kan videre føre til vannskader. Vi hjelper deg med pipetekkingen, og sørger for at vannet ledes bort fra pipen. Her samarbeider vi med kunden og finner en løsning på pipehatt som både er praktisk og som passer husets utseende og stil.

Kontakt oss