Taksikkerhet

Taksikkerhet

Taksikkerhet

Et av de viktigste faktorene å ha med i planleggingen når man skal bygge tak er sikkerhet. Om vinteren er det for eksempel svært viktig å ha en snøfanger på taket. Vi produserer og monterer snøfangere selv, og ved hjelp av stillas eller lift skyver vi taksteiner lengre opp og setter opp snøfangere. Disse fungerer slik at snøen pulveriseres før den faller ned på bakken.

Det er også viktig å sørge for at feiere og andre arbeidere får en sikker tilgang til taket, ved hjelp av takstiger, takbroer og vaiersystemer. Vi sørger for at taksikkerheten er av høyeste standard, både når det kommer til produktkvalitet, varighet og montering.

Sikkerheten på takene våre er viktig for absolutt alle – inkludert oss selv.

Kontakt oss