Prosjektering

Prosjektering

Prosjektering

Det er viktig for oss at vi får være med på prosjektet i en tidlig fase, slik at vi blir med på hele reisen. På denne måten når vi en ferdigstillelse som ikke bare harmonerer opp mot budsjett, men også tilfredsstiller kundens ønsker 100 %. Vi jobber med 3D-modeller, bistår i kalkyleoppsett og lager modelltegninger av ønsket resultat som vi viser til kunden i en tidlig fase.

Ved at vi bistår i prosjekteringen med arkitekt, byggherre og kunden, finner vi de perfekte løsningene. Dette resulterer også i kortere byggetid, og sparer penger for begge parter. På denne måten kan vi også forutse eventuelle utfordringer på forhånd, og dermed løse de før de oppstår.

Kontakt oss